Algemene Voorwaarden

Chaos-carbon zal elk frame of onderdeel, dat faalt door materiaal- en/of assemblagedefecten eigen aan de producent, herstellen of vervangen en dit gedurende de hieronder opgegeven periodes. Deze garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

1. Garantieperiodes:

 • Voor aluminium frames geldt een garantieperiode van 10 jaar vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.
 • Voor titanium frames geldt een levenslange garantieperiode vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.
 • Voor carbon frames geldt een levenslangen repair garantie,vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.
 • Voor lak en stickers geldt een garantieperiode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop, voor de eerste eigenaar.
 • Voor de overige onderdelen zullen de garantiebepalingen van de betreffende producenten gevolgd worden. Chaos-carbon is in deze gevallen dan ook niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventuele garantieprocedures en herstellingen.
  Op eenvoudig verzoek worden de contactgegevens van betreffende producenten en/of distributeurs gegeven.

2. Volgende zaken vallen niet onder garantie:

Normaal gebruik en slijtage, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met de aangekochte fiets, schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan frame, vork of onderdelen. Elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend), stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor de aangekochte fiets niet geschikt is. Gebogen of gebroken frames, vorken, sturen, zadelpennen, velgen, enz. kunnen op oneigenlijk gebruik wijzen.

3.Typefouten

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten. Alle informatie is altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

4.Beperkingen

 • Een aankoopbewijs is noodzakelijk bij elk garantiegeval. Zonder geldig aankoopbewijs wordt geen garantieprocedure opgestart.
 • Er worden geen terugbetalingen in cash uitgevoerd.
 • Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
 • In het geval chaos-carbon een defect frame of onderdeel vervangt, zal een nieuw frame of onderdeel van een gelijke of grotere waarde voorzien worden. Het nieuwe frame of onderdeel kan een ander model zijn dan oorspronkelijk aangekocht omdat de vervanging afhankelijk is van de voorraad en/of het gamma op het moment van vervanging.
 • chaos-carbon is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, schade of onkosten gerelateerd aan de aangekochte fietsen, frames of onderdelen. De aansprakelijkheid van chaos-carbon beperkt zich tot het repareren of vervangen van de aangekochte goederen.

5. Meldingsplicht

Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te verergeren, door de fiets niet te gebruiken en zo snel mogelijk het gebrek te melden bij uw dealer. Uiterlijk twee maanden na het vaststellen van het gebrek moet u de dealer op de hoogte brengen. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst te bepalen.

6. Kortingen

Kortingen zijn niet cumuleerbaar met een fiets leasing

GARANTIE PROCEDURE

De garantieafhandeling zal uitgevoerd worden door chaos-carbon . Een aankoopbewijs moet steeds voorzien worden. Demontage, montage- en transport kosten van en naar het bedrijf of dealer zijn voor rekening van de eigenaar. Als u ervoor kiest zelf een defect onderdeel te herstellen of de herstelling laat uitvoeren door iemand anders chaos-carbon, zonder de uitdrukkelijke toestemming van chaos-carbon zal de aansprakelijkheid in geval van schade, defect of verlies vervallen.